Võõrsõnad

G, B ja D sõna algul

Moodusta õiged paarid. Lohista parempoolsest veerust vasakut hiirenuppu all hoides vastus vasakpoolses veerus oleva võõrsõna kõrvale.